Quản lý đại lý Cà phê, Phân bón


Đặc điểm nổi bật
– Dễ sử dụng, giao diện trực quan
– Quản lý mua bán, nhập hàng, xuất hàng
– Công nợ khách hàng – nhà cung cấp
– Báo cáo thống kê mua, bán, tồn kho
– Quản lý mặt hàng theo quy cách, giá theo khách hàng
Xem hướng dẫn tại: http://phanmemtaynguyen.com/download/tnsale-help.doc
Download phần mềm tại: http://download.phanmemtaynguyen.com/TNSale.Setup.exe

I. Chức năng phần mềm:

 1. Quản lý hệ thống:
  - Đăng nhập hệ thống: Đảm bảo an toàn về dữ liệu
  -Cài đặt hệ thống: Thông tin cửa hàng.
 2. Quản lý danh mục
  - Quản lý nhóm nhân viên, nhân viên: Phân quyền truy cập các chức năng của phần mềm cho nhân viên.
  - Quản lý nhóm khách hàng, khách hàng: Quản lý danh sách khách hàng, công nợ khách hàng.
  - Quản lý nhóm nhà cung cấp, nhà cung cấp: Quản lý danh sách nhà cung cấp, công nợ nhà cung cấp.
  - Quản lý
 3. Quản lý mua bán hàng
  - Bán hàng: Chức năng cho khách hàng lẻ hoặc khách hàng sỉ: có CK %, thuế VAT cho khách hàng.
  - Danh sách phiếu bán hàng: Quản lý danh sách phiếu khách đã mua hàng của đại lý.
  - Nhập hàng: từ nhà cung cấp.
  - Danh sách phiếu nhập hàng: Quản lý danh sách phiếu nhập hàng mà đại lý đã mua từ nhà cung cấp.
 4. Quản lý thu chi
  - Khách trả nợ khi mua hàng theo phiếu bán hàng.
  - Quản lý danh sách phiếu khách trả nợ.
  - Trả nợ nhà cung cấp.
  - Quản lý danh sách phiếu trả nợ nhà cung cấp.
 5. Thống kê, báo cáo
  - Báo cáo tổng hợp: Bán hàng theo hàng hoá, khách hàng.
  - Báo cáo mua hàng: Chi tiết công nơ, tổng hợp công nợ phải trả, chi tiết mua hàng.
  - Báo cáo bán hàng: Chi tiết công nợ, tổng hợp công nợ khách trả, chi tiết bán hàng.
  - Báo cáo hàng tồn.
  - Báo cáo danh sách phiếu thu, chi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến phần mềm này.
—————————–
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Nguyễn Hữu Bằng
Điện thoại: 091 8686 273 – Email: huubangbmt@gmail.com – Website: http://phanmemtaynguyen.com