Triển khai phần mềm tổng thể chuỗi cửa hàng xe máy Trung Thạch

Chuỗi cửa hàng:

1. Trung Thạch 1: TT Eakar – Eakar – Đắk Lắk

2. Trung Thạch 2: K5 – TT.Krông năng – Krông Năng – Đắk lắk

3. Gia Hòa: K3b – TT.Eakar – Eakar – Đắk Lắk

4. Ngọc Cẩm Thạch: K10 – TT.Phước An – Krông pắk – Đắk Lắk

5. Tiến Minh: K8 – TT.Mđrắk – Mđrắk – Đắk Lắk

6. Thắng Lợi: TX Phước Long – Bình Phước

7. Tân Tiến Phát: TX Phước Long – Bình Phước

8. Tiến Minh: K8 – TT.Mđrắk – Mđrắk – Đắk Lắk

9. Tấn Phát: TX Phước Long – Bình Phước

Honda Trung Thạch

Honda Trung Thạch

 

Thời gian triển khai:

- Phần mềm quản lý tổng thể cửa hàng: tháng 04 năm 2013

 

About admin